|

עסקת לונג במניית DVN הניבה רווח של 120 סנט למניה.

כניסה: 30.30
יעד ראשון 30 סנט לפי 400 מניות
יעד שני 120 סנט לפי 300 מניות
רווח: 480 דולר
עסקת במניית DVN גרף