|

עסקת לונג במניית CF

כניסה: 24.52
יציאה: 24.32
הפסד: 150 דולר

*לפי כמות של 750 מניות

CF 8.7