|

עסקת לונג במניית C נסגרה בהפסד של 15 סנט למניה.

כניסה: 41.32
יציאה: 41.17
הפסד: 105 דולר

*לפי 700 מניותעסקת במניית C גרף