|

ריברסל בהנפקה BOLD

העסקה נסגרה בהפסד של חצי דולר למניה
כניסה: 17.04
יציאה: 16.45
הפסד: 80 דולר
*לפי כמות של 130 מניות

BOLD 20.7BOLD