|

ניסיון לפריצה תחילת יום במניית AU, העסקה נכשלה

כניסה: 19.04
סטופ: 18.88
הפסד: 160 דולר

*לפי כמות של 1000 מניות

AU 1.7