|

פריצה ללונג ב ATVI בתחילת היום
העסקה נסגרה בהפסד של 10 סנטים למניה

כניסה: 41.01
יציאה: 40.91
הפסד: 150 דולר
*לפי כמות של 1500 מניות

ATVI 4.8