|

ריברסל בגרף דקה במניית ATVI, העסקה נכשלה

כניסה: 40.09
סטופ: 39.97

הפסד: 160 דולר
*לפי כמות של 1250 מניות

ATVI 1.7