|

פריצה ללונג במניית ABBV
כניסה: 66.01
יעד ראשון: 66.35
יציאה: 65.99
רווח: 120 דולר
* לפי כמו של 750 מניות

ABBV 29.7