|

לונג במניית AAL, פריצה בתחילת היום

כניסה: 33.51
יעד1: 33.80
יציאה: 33.49

רווח: 100 דולר
* לפי כמות של 750 מניות

AAL 12.7