|

עסקת לונג במניית AAL נסגרה בהפסד של 15 סנט למניה.

כניסה: 39.51
יציאה: 39.36
הפסד: 105 דולר.

*לפי 700 מניות
עסקת במניית AAL גרף