|

עסקת לונג במדד השוויצרי IBCH20 הניבה רווח של 48 נקודות מדד.

כניסה: 7902
יציאה: 7950
רווח: 240 פרנק

*לפי 5 חוזים
עסקת במדד השוויצרי IBCH20 גרף