|

עסקת לונג במדד השוויצרי IBCH20 הניבה רווח של 25 נקודות מדד.

כניסה: 7965
יציאה: 7985
רווח 100 פרנק

*לפי 5 חוזים
עסקת במדד השוויצרי IBCH20 גרף