|

עסקת לונג במדד השוויצרי IBCH20 הניבה רווח של 30 נקודות מדד.

כניסה: 7810
יציאה: 7840
רווח: 150 פרנק.

*לפי 5 חוזים
עסקת במדד השוויצרי IBCH20 גרף