|

עסקת לונג במדד השוויצרי IBCH20 הניבה רוו של 20 נקודות מדד.

 

כניסה: 8921

יציאה: 8941

רווח: 100 פרנק.

 

*לפי 5 חוזים

חדר מסחר בזמן אמת בקורס מסחר יומי במכללת אופק לימודי שוק ההון.

עסקת במדד השוויצרי IBCH20 גרף