|

עסקת לונג במדד השוויצרי IBCH20 הניב רווח של 27 נקודות מדד:

 

כניסה: 8800

יעד ראשון: 8820-לפי 5 חוזים

יעד שני: 8827-לפי 3 חוזים

רווח: 181 דולר.

ברכות למרוויחים!

 

עסקה במדד השוויצרי גרף