|

עסקת לונג במדד הגרמני IBDE30 נסגר ברווח של 15 נקודות מדד.

כניסה: 9785
יציאה" 9800
רווח: 75 אירו

*לפי 5 חוזים

קורס מסחר יומי – קורס מסחר יומי במכללת אופק לימודי שוק ההון.

עסקת במדד הגרמני IBDE30 גרף