|

עסקת לונג במדד הגרמני DAX הניבה רווח של 35 נקודות מדד.

 

כניסה: 10934

יעד ראשון 15 נקודות לפי 3 חוזים

יעד שני 35 נקודות לפי 2 חוזים

רווח: 115 אירו.

חדר מסחר בזמן אמת – ליווי סטודנטים בקורס מסחר יומי.

עסקת במדד הגרמני DAX גרף