|

עסקת לונג במדד בגרמני DAX נסגרה בהפסד של 30 נקודות מדד.

כניסה: 10398
יציאה: 10368
הפסד: 150 אירו

*לפי 5 חוזיםעסקת במדד בגרמני DAX גרף