|

מסחר יומי במניית ANF הניב רווח כמפורט:

כניסה: 21

יציאה:

יעד ראשון: 20.8 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 20.55 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 275 דולר.

ברכות למרוויחים!

גרף מניית ANF במסחר יומי אופק שוקי הון