|

סחרנו לונג בחדר המסחר במניית QEP והעסקה נסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 19.54
יציאה: 19.54
רווח: 0

גרף מניית QEP 22.1.15