|

טרייד במניית EBAY ללונג נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 57
יציאה: 57
רווח: 0

טרייד מניית EBAY 19.2.15