|

טרייד במניית AEM בחדר המסחר נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 32.30
יציאה: 32.30
רווח: 0

גרף מניית AEM