|

עסקה מדהימה במניית HCN הניבה רווח כמפורט:

כניסה: 76.75

יציאה:

יעד ראשון: 76.80 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 77.45 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 500 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית HCN 500 דולר רווח