|

עסקת לונג מוצלחת במניית SPWR ללונג הניבה את הרווח כמפורט:

כניסה: 33.10

יציאה:

יעד ראשון: 33.3 -לפי 700 מניות.

יעד שני: 33.43 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 239 דולר.

ברכות למרוויחים!

SPWR עסקה יומית בתאריך 9.3.15