|

מסחר יומי במניית VLO נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 64
יציאה: 64
רווח: 0

מסחר יומי מניית VLO נסגרה בכניסה