|

מסחר במניית LVS נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 54.24
יציאה: 54.24
רווח: 0

LVS נסגרה בכניסה מסחר יומי