|

מסחר יומי במניית VLO לשורט הניב רווח כמפורט:

כניסה: 58

יציאה:

יעד ראשון – 57.85 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 57.55 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 240 דולר.

ברכות למרוויחים!

טרייד במניית VLO 12.5.15