|

מסחר יומי לשורט במניית WLL הניב רווח כמפורט:

כניסה: 35.50

יציאה:

יעד ראשון: 35.35 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 35.40 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 135 דולר.

ברכות למרוויחים!

WLL שורט