|

מסחר לשורט במניית LVS נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 54.90
יציאה: 54.90
רווח: 0

שורט LVS 1.4.15