|

מסחר יומי במניית MDT נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 77.50
יציאה: 77.50
רווח: 0

MDT נסגרה בנק' הכניסה גרף