|

מסחר במניית VIPS הניב רווח כמפורט:

כניסה: 22.50

יציאה:

יעד ראשון: 22.70 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 22.80 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 230 דולר.

ברכות למרוויחים!

VIPS - 230 דולר רווח גרף עסקה