|

שורט במניית PEG בחדר המסחר הניב רווח כמפורט:

כניסה: 41.25

יציאה:

יעד ראשון: 41.11 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 41.03 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 250 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי לשורט במניית PEG