|

מסחר במניית LVS הניב רווח כמפורט:

כניסה: 54.36

יציאה:

יעד ראשון: 54.50 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 54.64 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 182 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר במניית LVS גרף