|

עסקת לונג מדהימה במניה הניבה רווח כמפורט:

כניסה: 32.54

יציאה:

יעד ראשון: 32.74 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 33.54 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 440 דולר.

ברכות למרוויחים!

עסקת לונג DISCA במסחר יומי 23.2.15