|

מסחר יומי בחדר המסחר הניב רווח כמפורט:

כניסה: 42.50

יציאה:

יעד ראשון: 42.80 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 42.85 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 315 דולר.

ברכות למרוויחים!

CAG מסחר יומי במניות