|

מסחר במניית ASNA לשורט הניב רווח כמפורט:

כניסה: 15

יציאה:

יעד ראשון: 14.80 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 14.25 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 365 דולר

ברכות למרוויחים!

מסחר במניית ASNA לשורט גרף עסקה