|

עסקה מטורפת בחדר המסחר במניית AMGN הניבה רווח יומי בחדר המסחר שלנו:

כניסה: 162

יציאה:

יעד ראשון: 162.40 – לפי 300 מניות.

יעד שני: 164 – לפי 200 מניות.

סה"כ רווח: 520 דולר!

ברכות למרוויחים!

איך סוחרים במסחר יומי: מניית AMGN