|

מסחר יומי במניית X הניב רווח כמפורט:

כניסה: 25

יציאה:

יעד ראשון: 25.15 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 25.42 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 231 דולר.

ברכות למרוויחים!

X מסחר יומי - גרף הטרייד