|

מסחר במניית SBUX הניב רווח כמפורט:

כניסה: 56

יציאה:

יעד ראשון: 56.40 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 56.31 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 373 דולר.

ברכות למרוויחים!

SBUX גרף במסחר יומי