|

מסחר יומי במניית V הניב רווח כמפורט:

כניסה: 72

יציאה:

יעד ראשון: 72.25 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 72.40 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 295 דולר.

ברכות למרוויחים!

גרף מניית V בחדר המסחר אופק