|

מסחר יומי במניית NOV הניב רווח כמפורט:

כניסה: 51

יציאה:

יעד ראשון: 51.15 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 51.60 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 285 דולר

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית NOV