|

מסחר במניית NLSN נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 44.75
יציאה: 44.75
רווח: 0

מסחר במניית NLSN