|

עסקה במניית ABBV הניבה רווח כמפורט:

כניסה: 71.10

יציאה:

יעד ראשון: 71.30 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 71.40 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 230 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית ABBV גרף עסקה