|

מסחר במניית MGM הניב רווח בחדר המסחר כמפורט:

כניסה: 21

יציאה:

יעד ראשון: 21.20 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 21.25 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 215 דולר.

ברכות למרוויחים!

MGM רווח בחדר המסחר גרף