|

מסחר במניית WWAV נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 44.70
יציאה: 44.70
רווח: 0

WWAV בחדר המסחר