|

מסחר יומי במניית T הניב רווח כמפורט:

כניסה: 36.50

יציאה:

יעד ראשון: 35.75 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 35.87 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 186 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי במניית T גרף עסקה