|

מסחר יומי במניית HAL הניב רווח כמפורט:

כניסה: 41.50

יציאה:

יעד ראשון: 41.65 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 41.75 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 180 דולר.

ברכות למרוויחים!

מניית hal 180 דולר רווח במסחר יומי