|

עסקת שורט במניית D הניבה רווח לפי הפירוט הבא:

כניסה: 75.88

יציאה:

יעד ראשון: 75.68 – לפי 1000 מניות.
יעד שני: 75.43 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 325 דולר

ברכות למרוויחים!

גרף מניית D