|

עסקה מדהימה במניית ADBE הניבה רווח מטורף!

כניסה: 75.50

יציאה:

יעד ראשון: 75.90 – לפי 300 מניות.

יעד שני: 76.90 – לפי 200 מניות.

סה"כ רווח: 400 דולר.

ברכות למרוויחים!

אדובי לונג בחדר המסחר