|

נכנסו למניה על פי אסטרטגיית המומנטום העסקה לא צלחה ונסגרה בנקודת הכניסה

כניסה:50
יציאה :50
רווח :0

גרף נרות המתאר עסקה בabbv